Terugbetaling en wetgeving

Als je in Nederland woont en na het CI traject het advies voor CI krijgt , dan wordt de vergoeding geregeld via de zorgverzekeraar. Het gehele traject van cochlaire implantatie, inclusief implantaat, processor en revalidatie, wordt vergoed vanuit het basispakket. Voor volwassenen wordt in Nederland 1 CI vergoed, voor kinderen tot 18 jaar worden 2 CI’s vergoed.
 
In Nederland gebeurt dit door middel van een wachtlijst en een jaarlijks limiet, hoe langer de wachtlijst hoe langer je moet wachten vooraleer je geïmplanteerd kan worden. Is het jaarlijks limiet bereikt, dan is het wachten op het volgende jaar.
 
Als je in België woont en  aan de normen voor CI voldoet,  wordt er een aanvraagdossier opgesteld om tussenkomst te bekomen bij het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering). Het dossier moet goedgekeurd worden, dit duurt in België ongeveer 3 maanden. In België krijgen volwassenen een financiële tussenkomst voor 1 CI, kinderen die jonger zijn dan 12 jaar krijgen een tussenkomst voor 2 CI's.
 
Trefwoorden: Prijs, Kostprijs, Wetgeving, Terugbetaling,