Audiologische testen

De audiologische test wordt uitgevoerd in een audiologisch centrum. In de periode van voor de operatie tot na de revalidatie passeer je heel wat audiologische testen, we kunnen ze opdelen in twee groepen:

Eerst heb je de audiologische testen die toetsen of je in aanmerking komt voor een implantaat, op deze link vind je meer informatie aan welke voorwaarden je moet voldoen om in aanmerking te komen.

Dan heb je de audiologische testen om de fittingen (fijnregeling van het implantaat) bij te schaven, deze tests zijn intensief en geven een beeld aan het fitting team waar er bijgeschaafd moet worden.

De duur van een audiologische test kan variëren tussen 15 en 60 minuten.

Trefwoorden: Audiogram, Audiologische testen,