Wie komt in aanmerking?

In principe kom je in aanmerking wanneer je aan volgende voorwaarden voldoet:

  • Zwaar slechthorend of doof zijn.
  • Geen of onvoldoende gesprekken kunnen volgen, zelfs met goed aangepaste hoortoestellen.
  • Een gemiddeld gehoorverlies hebben aan beide oren van meer dan 80 dB verlies
  • De oorzaak van het gehoorverlies moet zich in het binnenoor bevinden, dit noemen we een perceptief of een neurosensorieel gehoorverlies.  De gehoorzenuw moet wel nog in staat zijn om signalen naar de hersenen te sturen.
  • Je gezondheid moet het toelaten om een narcose van een viertal uren te ondergaan. Baby’s worden daarom pas vanaf de leeftijd van ongeveer  7 maanden geïmplanteerd.
  • Bovenal is motivatie een belangrijke voorwaarde. Bij jonge kinderen is de medewerking van de ouders een zeer belangrijke voorwaarde om tot een goed resultaat te komen.
  • Wie zich als volwassene laat implanteren en geen tijd heeft voor de revalidatie (hoofdzakelijk hoortraining) zal waarschijnlijk minder resultaat boeken dan iemand die 2 keer per week naar de logopedie gaat.

Raadpleeg je NKO-arts of een  audiologisch centrum om een onderzoek te laten uitvoeren of je al dan niet in aanmerking komt. Dit onderzoek kan alleen plaatsvinden in academische ziekenhuizen.

 

Verwachtingen
Om niet gedemotiveerd te raken is het belangrijk om met de juiste verwachtingen te starten. Om je eigen verwachtingen zo goed mogelijk in te schatten kan je de prognoseboom doorlopen op deze website.

Zowel de persoon zelf als zijn omgeving moeten de juiste verwachtingen hebben.

Een bijkomende stoornis of handicap naast het gehoorverlies sluit geen implantatie uit, maar zal wel de verdere ontwikkeling beïnvloeden.

 

Voor mensen met een aandoening van de gehoorzenuw bestaat soms de mogelijkheid van een hersenstamimplant (ABI = Auditory Brainstam Implant)