Op weg naar een CI

Voordat de implantatie kan plaatsvinden , moet er heel wat voorbereidend werk gebeuren, het zogenaamde CI traject.
Het CI traject begint met een onderzoek van je gehoorverlies. Er wordt niet enkel bepaald hoeveel van de tonen je kan horen (toonaudiometrie) maar ook in welke mate je spraakklanken kan onderscheiden (spraakaudiometrie).
 
Daarna volgt de beeldvorming. Een CT- scan en een MRI bepalen of de vorm van je cochlea en het verloop van je gehoorzenuw  een implantatie toelaten.
 
Als je in Nederland woont en na het CI traject het advies voor CI krijgt , dan wordt de vergoeding geregeld via de zorgverzekeraar. Het gehele traject van cochlaire implantatie, inclusief implantaat, processor en revalidatie, wordt vergoed vanuit het basispakket. Voor volwassenen wordt in Nederland 1 CI vergoed, voor kinderen tot 18 jaar worden 2 CI’s vergoed.
 
Als je in Belgie woont en  aan de normen voor CI voldoet,  wordt er een aanvraagdossier opgesteld om tussenkomst te bekomen bij het RIZIV (Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering). Het dossier moet goedgekeurd worden, dit duurt in België ongeveer 3 maanden. In België krijgen volwassenen een financiële tussenkomst voor 1 CI, kinderen die jonger zijn dan 12 jaar krijgen een tussenkomst voor 2 CI's.
 
De operatie zelf duurt zo'n 3 uur, na de operatie volgen er nog 1 of 2 overnachtingen in het ziekenhuis.
 
Na de operatie moet de wond eerst genezen, dit kan 4 tot 6 weken duren. Dan pas wordt  de processor geactiveerd en kan de revalidatie beginnen!
 
De elektrische prikkeling van de zenuwvezels wordt heel langzaam opgebouwd, dit proces heet fitting. In het begin word je wekelijks, daarna tweewekelijks en nog later maandelijks gefit. Eens het geluidsniveau comfortabel is, volgt de fijnregeling. Hierbij wordt geprobeerd  om bepaalde klanken beter hoorbaar te maken of het spraak verstaan in lawaai beter te krijgen.
 
Het fitten gaat samen met de hoortraining.