Matthias De Mazière

Voorgeschiedenis: ben je doofgeboren? Op latere leeftijd doof geworden?

Ik ben slechthorend geboren. Bij het ouder worden ging mijn gehoor veel achteruit. Ik heb dan - na een jaar twijfelen of ik al dan niet voor een implant zou kiezen- beslist om mij te laten implanteren.

Waarom heb je voor een CI gekozen?
Ik koos voor een implant omdat mijn gehoor zo achteruitging en mijn begeleider van de therapie zei ook dat het echt veel zou helpen en wou ons overtuigen. Uiteindelijk hebben we de stap gezet. 

Bij welke ci centra ben je geweest? En waarom? En door welke prof ben je geopereerd?
Eerst gingen we naar Antwerpen, op de dienst van Prof. Officiers, om informatie te vragen en zij hadden het ons afgeraden, omdat zij vonden dat ik nog redelijk goed hoorde. Daarna zijn we ons gaan informeren in Gent, op gesprek bij Prof. Dhooghe. Zij heeft mij ook geïmplanteerd. Zij raadde het ons wel aan om de stap te zetten. Voor de fittingen/gehoortesten gaan we naar Antwerpen, naar de Oorgroep.

Hoe verliep de revalidatie? Zoals verwacht? Waarom wel? Waarom niet?
Na de ingreep moest ik hoortraining volgen. Dit viel best goed mee, je zag de evolutie. Na ongeveer een jaar mocht ik stoppen met hoortraining omdat het zo goed ging. De hoortraining houdt in dat je woordjes te horen krijgt zonder dat je de mond van de andere persoon kunt zien. Op die manier kan je niet liplezen. Als het beter ging werd er op zinnen geoefend, daarna op teksten en bijna op het einde op nonsens. (woorden die niet bestaan), zo kun je ook niet raden welk woord je hoort. 
 

Ben je tevreden van je CI? Als je de keuze opnieuw mocht maken zou je het doen?
Ik ben zo tevreden met mijn CI's. Ik wou -voor ik mijn 2de implant kreeg- nooit een 2de CI omdat 1 zo'n operatie al genoeg was. Ik zei na 2 maanden al dat ik een 2de implant wou omdat alles zo vlot verliep. Mocht ik de keuze opnieuw maken zou ik het zeker doen. Ik zou nooit meer terug naar de tijd met de hoorapparaten willen terugkeren. 


Kan je telefoneren? Welke beperkingen zijn er nog? Welke dingen kan je nu dat je vroeger niet meer kon?
Ik kan telefoneren zonder al te veel problemen. Vroeger kon ik dat helemaal niet. Sinds mijn implants wel, na wat hoortrainingen weliswaar. Vroeger kon ik bepaalde geluiden niet horen die ik nu wel kan horen, zoals het geluid van duiven, van de oven en van de microgolf enzovoort. Natuurlijk kan ik niet in alle situaties goed horen, wat heel normaal is. Als er veel lawaai is of als ik heel moe ben. Ik heb weinig beperkingen, alleen TV kan ik moeilijk verstaan, zeker in andere talen.


Zou je het iemand anders aanraden gelijkaardig in je situatie?
Ik zou andere mensen echt aanraden om voor en CI te gaan. Mijn leven is er echt door veranderd en ik zou nooit meer terugwillen naar vroeger. Je moet natuurlijk wel hoortrainingen volgen, want het is maar op die manier dat je ver geraakt.

 

En tenslotte, nog dingen die je wil meedelen met mogelijke toekomstige CI dragers?
Verder heb ik weinig mee te delen. Alleen het volgende: we hebben lang getwijfeld om voor een CI te kiezen. We twijfelden enorm, vooral omdat ze ons zeiden dat als ik naar muziek zou luisteren, het geluid zeer metaalachtig zou klinken. Uiteindelijk klinkt mijn muziek zeer goed met mijn CI. Ik ben zeer blij met mijn keuze!