Bilateraal CI

Onder bilateraal cochleaire implantatie verstaan we een implantaat aan beide oren.

Het merendeel van de doofgeboren kinderenworden bilateraal geïmplanteerd, In Nederland tot de leeftijd van 18 jaar en in België tot de leeftijd van 12 jaar.

Voor volwassenen bestaat er in Nederland en België geen financiële tussenkomst voor een tweede CI, alsook voor tieners vanaf 12 jaar in België.

Een bilaterale implantatie kan leiden tot:

  • Betere lokalisatie van het geluid: in ieder geval kan iemand met 2 implantaten weten vanwaar het geluid komt, dit is vaak handig om te weten wie er aan het woord is.
     
  • Geen probleem meer met hoofdschaduw. Als er maar met één oor gehoord kan worden, treden er steeds problemen op als de spraak komt in het niet gebruikte oor komt en als er ruis of lawaai aan de kant van de CI komt. De spraak draait niet om het hoofd en gaat zo verloren door het maskerend effect van de achtergrondruis of lawaai.
     
  • Beter spraakverstaan in ruis: omdat bij bilaterale implantatie de spraak steeds toekomt aan één van de ‘horende’ oren, zal het spraakverstaan in lawaai steeds beter verlopen met 2 CI’s dan met 1 CI.
     
  • Mooiere, vollere, rijkere klank: subjectief geven bilateraal geïmplanteerde gebruikers aan dat geluiden en spraak voller klinken met 2 CI’s in vergelijking met 1 CI.

Toch is het niet nodig dat iedereen bilateraal wordt geïmplanteerd, voor sommige personen kan een hoortoestel naast een CI een grote meerwaarde vormen.

Let op: Bovenstaande voordelen zullen meer gerealiseerd worden als de 2 CI’s in korte tijd na elkaar worden geïmplanteerd en als de hersenen van de persoon de beelden nog kunnen samenleggen. Twee hoorbeelden kunnen dan elkaar verbeteren in de hersenen. De hersenen zijn dan beter in staat de spraak uit het achtergrondlawaai te filteren als ze de 2 hoorbeelden met elkaar kunnen vergelijken, dit noemen we ‘binaurale’ integratie.

Het deskundige advies van je KNO- arts of je begeleidend audiologisch team is  zeker een noodzaak.

Alle fabrikanten zijn uitgerust om beide implantaten perfect op elkaar te laten afstemmen.