CochFit

CochFit is software gemaakt voor kinderen en volwassen die willen trainen met een Cochleair Implantaat. (maar kan zeker ook gebruikt worden voor kinderen en volwassen met hoortoestellen)

 
CochFit is vooral een keukenhulp tijdens het revalideren door middel van hoortraining.
 
Met deze software kan je samen met je computer gelijk wanneer en waar oefenen om tot een beter spraakverstaan te komen!
 
CochFit is eigenlijk een simulatie van de hoortraining. Er zijn verschillende oefeningen beschikbaar. CochFit speelt een klank, een woord of een zin af die je moet proberen te herkennen. Dit kan door meerkeuze- antwoorden of door het antwoord in te vullen. 
Bij een foutief antwoord speelt CochFit jouw foutief antwoord af om het daarna met het juiste antwoord te vergelijken zodat het verschil duidelijk hoorbaar is. Hierdoor zal je steeds beter het verschil leren horen.
 
Er zijn 5 verschillende soorten oefeningen: meerkeuze, herkennen, de woorden in de volgorde zoals je ze hoort plaatsen, het gehoorde woord typen en zinnen herkennen.
 
Daarnaast is er  een trainingsmodule, deze is gebaseerd op de fouten die je gemaakt hebt tijdens de oefeningen. Hier worden er oefeningen gegeven op maat voor jou! Als je bv. in de oefening "meerkeuze" de woorden 'baan' en 'laan' verward hebt, zal dit aan bod komen tijdens de training. Op die manier kan je de verwarring wegwerken.